نرم افزار جامع عوارض خودرو تحت وب

نرم افزار جامع پرداخت عوارض خودرو شهرداری دارای امکانات و قابلیت های فراوان از قبیل ورود کاربران ، محدودیت و سطح دسترسی به کاربران برنامه و امنیت بالا درحفظ و نگهداری اطلاعات و قابلیت تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی مجدد اطلاعات و دارای قفل نرم افزاری تلفنی که از جمله رایج ترین و امن ترین قفل  و قابلیت های گوناگون از قبیل:

بانک کامل انواع خودروها استخراج شده از روزنامة رسمی

امکان تعریف انواع خودروها و تعیین و نرخ عوارض سالیانه آنها

امکان محاسبة جریمه دیرکرد و مالیات برارزش افزوده

امکان واردکردن با نرخ‌های جریمه و درصدآن به صورت فرمول

اعمال کلیه قوانین اعلام شده از وزارت کشور

معاف کردن انواع خودروها از جریمه

امکان تعیین نرخ برچسب و سایر موارد و اعمال آن بر روی فیش

صدور  فیش و سازگاری آن با انواع بانکها از نظر محل عملیات ماشینی (بانک ملی، تجارت، ملت و …)

امکان چاپ جداول عوارض سالیانه مطابق با روزنامه رسمی

امکان تعیین سطوح دسترسی مختلف به کاربران و غیرفعال کردن کاربران و …
و…

دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۷۷۳)
دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۲۶۱۰-۱۵۱۳۲-۸)