نرم افزار جامع اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری به منظور برطرف نمودن مشکلات موجود که در سیستم دستی ثبت و گردش مستندات اداری وجود دارد طراحی و پیاده سازی شده است.

از جمله مشکلات و محدودیتهایی که در سیستم گردش دستی مکاتبات فعلی وجود دارد می توان به کندی در ذخیره و بازیابی اطلاعات مستندات در گردش، محدودیت در فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز، تولید حجم بالایی از مستندات کاغذی، مفقود شدن اسناد، دشواری دسته بندیی و استخراج اطلاعات و … اشاره کرد. هدف نهایی این سیستم، حذف مکاتبات کاغذی و جایگزینی آن با نظامی الکترونیکی است. برای دستیابی به این هدف سیستم از امکاناتی بشرح زیر برخوردار است:

امکانات این نرم افزار از قبیل:

۱- تعریف اطلاعات پایه (از جمله تعریف کارمندان، چارت سازمانی، احکام کاری، الگوهای نامه، تعریف انواع محرمانگی و…) ۲- امکان شماره دهی خودکار یا غیر خودکار ۳- ثبت نامه وارده و ارسال الکترونیکی آن به مقصد داخلی ۴- امکان گردش همزمان رونوشتها ی یک مستند ۵- امکان مشاهده تاریخچه گردش رونوشت و اصل مستند ۶- امضای دیجیتال به منظور تضمین اصالت فرستنده ۷- امکان تعریف کنترل¬های مختلف امنیتی از جمله انواع سطوح دسترسی، دستیابی به سیستم و اطلاعات

و…

 دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۷۷۲) دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۲۶۴۳ ۱۵۱۳۲-۸)