پیاده سازی سامانه صدور حکم احتیاط راه آهن جمهوری اسلامی ایران

طی قراردادی که مابین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و  شرکت رسا سیستم البرز منعقد گردید، این شرکت به عنوان یکی از پیمانکاران راه آهن و مجری نرم افزار صدور حکم احتیاط در سطح کشوری انتخاب گردید. مهندس جواد ربیعی، مدیر فنی شرکت در رابطه با این خبر اعلام کرد: با افتخار می توان گفت این پروژه طی دو ماه، با تمام توان نیروهای فنی این شرکت و با استفاده از به روز ترین تکنولوژی های دنیا، طراحی و پیاده سازی شده ودر حال حاضر در مرحله اجرای آزمایشی قرار گرفته است.

وی افزود: انشاالله  این پروژه طی هفته های آینده به صورت عملیاتی شروع به کار خواهد کرد.


Comments are closed.