ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری

شرکت رسا سیستم البرز یکی از شرکتهای بزرگ تأمین کننده نرم افزارهای مالی و اداری سازمانها و ارگانهای دولتی  و خصوصی است؛ این شرکت با بهره گیری از تجارب علمی و عملی اعضای هیأت علمی دانشگاهها از شرکتهای مطرح در عرصه تولید نرم افزار، طراحی و نصب و راه اندازی سیستم های شبکه LAN-WAN  و…می باشد.

اهم فعالیتهای این شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱-   طر احی و پیاده سازی نرم افزار عوارض خودرو بر روی ساختار وب، پیاده شده در بیش از ۱۰ شهر کشور.

۲-   نرم افزار جامع عوارض خودرو نسخه ویندوزی نصب شده در بیش از ۲۵۰ شهر کشور.

۳-   نرم افزار جامع حقوق و دستمزد نصب شده در بیش از ۱۰۰ شهر کشور.

۴-   نرم افزار جامع حسابداری مالی و بودجه نصب شده در بیش از ۱۲۰ شهر کشور.

۵-   نرم افزار اتوماسیون اداری و سیستم (paper less ) نصب شده در حدود ۷۰ شهر و کارخانه کشور.

۶-   نرم افزار مدیریت انبار نصب شده در حدود ۵۰ شهر کشور.

۷-   نرم افزار فنی و شهرسازی نصب شده در حدود ۲۰ شهر کشور.

۸-   نرم افزار مدیریت جامع مدیریت چک نصب شده در حدود ۲۰ شهر کشور

۹-   نرم افزار جامع مدیریت تاکسیرانی نصب شده در حدود ۲۰ شهر کشور

۱۰- نرم افزار جامع اتوماسیون دانشجویی (شامل نرم افزارهای تغذیه، خوابگاه و کتابخانه)

و…

لازم به ذکر است که این شرکت جدیداً در پروژه های صنعتی و آموزشی نیز افتخارات قابل توجه دارد. از جمله:

۱-   پیاده سازی سیستم اتوماسیون کامل تولید، در بزرگترین کارخانه سیم وکابل کشور (سیم و کابل مغان)

۲-   پیاده سازی سیستم پورتال CMS دانشگاه آزاد اسلامی.

۳-   پیاده سازی پرداخت آنلاین شهریه با استفاده از سرویسهای وب دانشگاه آزاد اسلامی.

۴-   پیاده سازی نرم افزار آموزش دانشگاه علمی و کاربردی.

۵- پیاده سازی سیستم یکپارچه اتوماسیون تولید (قابل استفاده در کلیه کارخانجات تولیدی و صنعتی، به سفارش شرکت رنگین پروفیل کویر)

و…

Comments are closed.