پرتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

قابلیت های پرتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان:

۱-   امکان درج تصویر مطابق با مناسبت های خاص

۲-   امکان مدیریت اخبار دانشگاه

۳-   امکان مدیریت سمینارها

۴-   امکان مدیریت تابلوی اعلانات

۵-   امکان مدیریت پروفایل اساتید

۶-   امکان مدیریت حوزه معاونت ها

۷-   امکان مدیریت پروفایل دانشجویان

۸-   امکان افزودن لینک جدید به همراه صفحه جدید بصورت دینامیک

۹-   پشتیبانی کامل از زبان انگلیسی