شرکت رسا سیستم البرز با تکیه بر تجارب ارزشمند گذشته آمادگی دارد تا با دیگر شرکت های نرم افزاری برای انجام پروژه های نرم افزاری ، سخت افزاری و شبکه همکاری ، همفکری و مشاوره داشته باشد .

همچنین از دیگر شرکت های نرم افزاری در شهرستان ها که توانایی بازاریابی در شهر خود را دارند برای پیوستن به رسا دعوت به عمل می آوریم.