نرم افزار جامع حقوق ودستمزد

سیستم جامع حقوق و دستمزد یک راه حل جامع مدیریت یکپارچه منابع انسانی را ارائه میدهد که دارای قابلیت های بسیار پیشرفته و کم نظیر است. وجود سیستمی با قابلیت تعریف پارامترهای مورد احتیاج و محاسبه آنها و امکان ارائه گزارش های متنوع ، موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان محاسبات و افزایش دقت امور میشود .

امکانات نرم افزار به صورت خلاصه شامل موارد زیر می باشد:

ثبت اطلاعات پرسنل به صورت کامل و با جزئیات در دو بخش حقوقی و کارگزینی

ثبت کسورات و مطالبات به صورت پارامتری

ثبت کسورات بانکها مانند کسری حقوق بابت ضمانت بانکی

استفاده از جدیدترین قوانین برای محاسبه حقوق و سایر مزایا

محاسبه حقوق به صورت گروهی و انفرادی

محاسبه معوقه پرسنل به صورت خودکار و هوشمندانه به محض اجرای حکم جدید و البته به اختیار کاربر

پرداخت حقوق در چندین نوبت پرداخت در یک ماه

امکان پرداخت اضافه کاری، تعطیل کاری، ماموریت و عیدی جدا از حقوق

امکان ثبت احکام کارگزینی و محاسبه آیتم های حقوقی موجود در احکام

و…

دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۷۶۸)
دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۲۴۱۹-۱۵۱۳۲-۸)