نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری، اصل ترین رکن سیستم نرم افزاری هر سازمان و موسسه است. پشتیبانی از نیازهای سازمانی، انعطاف در پیاده سازی مدلهای مختلف مالی و قابلیت اعتماد و سهولت کاربری نرم افزار همواره مورد توجه مدیران سازمان است.

هدف از حسابداری مالی، تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مفید اقتصادی است. در واقع حسابداری مالی با تهیه اطلاعات حیاتی، امکان ارزیابی واحدهای تجاری در جهت نیل به هدفهای آنها و همچنین انتخاب مناسبترین کاربرد منابع واحدهای اقتصادی در جهت نیل به هدفهای آنها و همچنین انتخاب مناسبترین کاربرد منابع واحدهای اقتصادی جهت انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی را برای تصمیم گیرندگان فراهم می کند.

رسا سیستم البرز با ارائه نرم افزاری جامع، کاربردی، آسان و هوشمند (تحت عنوان نرم افزار حسابداری مالی سنام) به کاربران مالی با هر سطحی از دانش حسابداری امکان می دهد تا کلیه عملیات حسابداری سازمان را به راحتی ثبت و گزارشهایی معتبر استخراج کنند.

امکانات و ویژ‌گی‌های نرم افزارحسابداری مالی:

امکان مغایرت گیری فایل بانک با نرم افزار

امکان تطبیق کدینگ بودجه با کد های حسابداری

یکپارچگی بودجه با حسابداری

امکان تهیه گزارش درآمد و هزینه در بودجه

امکان تهیه گزارش تفریغ بودجه

امکان نگه داری اسناد نیمه تمام که بر اثر قطعی برق یا دستی بوجود می آیند

امکان چاپ اسناد حسابداری به صورت عادی و به صورت برگ فیش قابل امضاء توسط مشتری

امکان تهیه گزارش پویا و تغییر گزارش فعلی جهت نمایش و چاپ

امکان تعریف تاریخ کاری برای برنامه جهت سند زدن تاریخ های معوقه

امکان یافتن اسناد باتوجه به مبالغ بدهکاری، بستانکاری، شماره فیش، شماره چک، تاریخ خاص و شرح سند خاص بصورت چند شرطی و…

دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۷۶۷) دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۶۴۳۴-۱۵۱۳۲-۸)