نرم افزار جامع مدیریت چک

چک یکی از اسناد اعتباری و مالی مهم و با ارزش در تجارت امروز به شمار می رود. بخش عظیمی ار مبادلات مالی بر اساس صدور چک ها انجام می پذیرد. نرم افزار مدیریت چک سنام یک نرم افزار ساده و در عین حال بسیار مفید است که کاربران آن می توانند با وارد کردن اطلاعات چکهای خود، یک بانک اطلاعاتی ساخته و به راحتی به جستجوی چک های مورد نظر بپردازند.

همچنین این نرم افزار دارای امکانات دیگری از جمله امکانات زیر است:
امکان تعریف بانک و شعبه جدید
امکان تعریف دسته چک جدید
امکان تعریف الگو جدید برای دسته چک
امکان صدور و ویرایش چک جدید
امکان صدور رسید چک صادره
امکان ثبت چک های ورودی
امکان قسط بندی چک های امانی
امکان ثبت قسط واریزی
و…

دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۷۷۰)

دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۶۲۶۶۱-۱۵۱۳۲-۸)