نرم افزار مدیریت تاکسیرانی

نرم افزار مدیریت تاکسیرانی در راستای ارتقا کیفیت سیستم کنترل و نظارت بر عملکرد سازمان تاکسیرانی و نیز تسهیل در امر صدور صلاحیت متقاضیان فعالیت به عنوان راننده تاکسی توسط شرکت رسا سیستم البرز تولید گردیده است. این نرم افزار تمامی فرایندهای مکانیزه داخلی سازمان تاکسیرانی را نرم افزاری نموده و باعث کاهش هزینه های مدیریتی سازمان تاکسیرانی، کاهش مراجعات رانندگان و درخواست کنندگان به سازمان تاکسیرانی گردیده و درنتیجه باعث افزایش کارایی و بهره وری سازمان تاکسیرانی و افزایش رضایتمندی رانندگان تاکسی و همچنین مردم میگردد.

قابلیت های نرم افزارجامع مدیریت تاکسیرانی عبارتند از: امکان ثبت اطلاعات راننده امکان ثبت پروانه بهره برداری امکان ثبت مجوز موقت و کارت شناسایی امکان ثبت کارت تاکسیرانی امکان ثبت صلاحیت رانندگان امکان صدور فیش بدهی امکان تغییر ظاهر گزارشات توسط کاربر امکان تهیه خروجی از اطلاعات رانندگان و خودروها به اکسل امکان تهیه نسخه پشتیبان

و…

دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۸۰۰)

دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۶۴۳۵-۱۵۱۳۲-۸)