نرم افزار جامع انبار و اموال

هدف‌ از تشکیل‌ و ایجاد انبارها، چه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، تأمین‌ ونگهداری‌ کالاهای‌ مورد نیاز سازمان‌ است‌ و انبارداری‌ به‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و نگهداری‌ وسپس‌ تحویل‌ مواد و اقلام‌ مورد نیاز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ می‌شود.

قابلیت های نرم افزار انبارداری:

امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها

امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا

امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه)

امکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبار

امکان تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها

امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالا

امکان تعریف افراد تحویل‌گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها

امکان تعریف واحدهای سازمان

امکان ثبت اطلاعات کالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و …

امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری

و…

دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۸۰۱)
دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۲۴۲۹-۱۵۱۳۲-۸)