نرم افزار عوارض خودرو تحت وب

نرم افزار عوارض خودرو تحت وب

نصب شده در: شهرداری های قزوین، اردکان، میبد، مراغه، زنجان، کاشان، سمنان، خمینی شهر، کاشان، حمیدیا، سرخه، زنجان، ابهر، خرمدره، ارمغانخانه، ماه نشان، دندی، کرسف، نیک پی، نقاب، تنکمان و…

نرم افزار جامع حقوق و دستمزد

نرم افزار جامع حقوق و دستمزد

نصب شده در شهرداری های: تاکستان، آبیک، بافت، زنگی آباد، انار، باغین، بوئین میاندشت، دامغان، شاهرود، میامی، بیارجمند، مجن، کلاته خیج، دیباج، کلاته، بسطام و… و سازمانهای شاهرود: اتوبوس رانی، خدمات موتوری، پارکها، بهسازی، آتشنشانی و…

نرم افزار جامع حسابداری مالی

نرم افزار جامع حسابداری مالی

نصب شده در: شهرداریهای بافت، زنگی آباد، انار، باغین، شاهرود، بسطام، امیریه، میامی، مجن، کلاته خیچ، بیارجمند، رودیان، دیباج، تاکستان، آبیک و…

نرم افزار فنی و شهرسازی

نرم افزار فنی و شهرسازی

نصب شده در شهرداریهای: بافت، زنگی آباد، انار، باغین، میامی، مجن، امیریه و…

نرم افزار جامع انبار و اموال

نرم افزار جامع انبار و اموال

نصب شده در شهرداری های: میامی، باغین، بافت، بیارجمند، کلاته رودبار، امیریه و…

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت ویندوز

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت ویندوز

نصب شده در: شهرداری های قزوین، شاهرود، زنجان، مراغه، میانسار، مجن، رودیان، خوانسار، بافت، زنگی آباد، انار، چادگان، چابهار، مهریز، کاشان، امیریه، مهردشت، کلاته خیج، بیارجمند، هرات، مروست، شاهدیه، عقدا، احمدآباد یزد، شهمیرزاد، مهدیشهر، بوئین زهرا، تاکستان، آبیک، ابرکوه، حمیدیا، تفت، میبد، اردکان، مرند، رباط کریم، سمنان و ….

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

نصب شده در: شهرداری های بسطام، بوئین میاندشت، کلاته رودبار، بیارجمند، میامی، رودیان، کلاته خیج، امیریه، دانشگاه فنی و حرفه ای شاهرود، شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان و…

نرم افزار عوارض خودرو تحت ویندوز

نرم افزار عوارض خودرو تحت ویندوز

نصب شده در: شهرداری های قزوین، شاهرود، مجن، رودیان، زنجان، مراغه، میانه، خوانسار، بافت، زنگی آباد، انار، چابهار، چادگان، مهریز، کاشان، امیریه، مهردشت، کلاته خیج، بیارجمند، میامی، هرات، مروست، شاهدیه، احمدآباد یزد، بسطام، شهمیرزاد، مهدیشهر، بوئین زهرا، تاکستان، آبیک، ابرکوه، حمیدیا، تقت، میبد، اردکان، مرند،رباط کریم، سمنان و...

نرم افزار اتوماسیون دانشگاهی

نرم افزار اتوماسیون دانشگاهی

نصب شده در: دانشگاه غیرانتفاعی برایند، دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود

سیستم مدیریت محتوا دانشگاه

سیستم مدیریت محتوا دانشگاه

راه اندازی شده در: دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود