نرم افزار اتوماسیون تولید

نرم افزار اتوماسیون تولید

شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع کابل و سیم های برق صنعتی و ساختمانی می باشد که در صنایع خانگی، برق، پتروشیمی، نفت و سکوهای نفتی و اسکله ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برنامه اتوماسیون تولید شرکت سیم و کابل که به سفارش این شرکت تهیه شده است، شامل چهار فاز به شرح ذیل است: