خدمات نرم افزاری

در همه سازمانها ، شرکتها و موسسات فعال دولتی  و خصوصی که مایل به بکارگیری فناوری اطلاعات در بهینه سازی گردش عملیات و مدیریت خود دارند، وجود یک برنامه استراتژیک برای توسعه فناوری اطلاعات یکی از الزامات است. در این راستا شرکت رسا سیستم البرز با بهره گیری از مشاورین با تجربه در امور مدیریت فناوری اطلاعات در سطح سازمانها و نهادهای بزرگ کشور و نیز با بهره مندی از الگوهای قوی خارجی میتواند در زمینه تدوین استراتژی توسعه فناوری اطلاعات در سازمان گامهای مناسبی برداشته و فاکتورهایی همچون :

  • پایداری برنامه استراتژیک
  • قابلیت اجرا
  • قابلیت اندازه گیری پیشر فت
  • به روز بودن
  • پشتیبانی قوی و آنلاین

را در برگیرد. طبیعتا وجود تجربه اجرای چند پروژه ملی و کشوری نزد کارشناسان این شرکت میتواند طرح مورد نظر را هرچه جامع تر و کاراتر تدوین و توجیه نماید . معمولا یکی از پیشنهادات اصلی ما در شروع کار با هر موسسه و سازمانی (در صورت عدم وجود طرح استراتژی توسعه فناوری اطلاعات) تهیه این طرح و در نتیجه تعیین جایگاه توسعه فناوری اطلاعات به همراه اولویتها و محدودیتهای مربوطه در سازمان خواهد بود .