سامانه جامع حقوق و دستمزد

سیستم جامع حقوق و دستمزد یک راه حل جامع مدیریت یکپارچه منابع انسانی را ارائه میدهد که دارای قابلیت های بسیار پیشرفته و کم نظیر است. وجود سیستمی با قابلیت تعریف پارامترهای مورد احتیاج و محاسبه آنها و امکان ارائه گزارش های متنوع ، موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان محاسبات و افزایش دقت امور میشود .
برخی از امکانات نرم افزار به صورت خلاصه شامل موارد زیر می باشد:

 • طبقه بندی کارکنان به تفکیک محل و واحدهای خدمت.
 • محاسبه و ارائۀ لیست های حقوق ماهانه.
 • گزارش فیش های حقوق ماهانه کارکنان با احتساب مانده بدهی ها و مرخصی ها و…
 • گزارشات لیست های ماهانه حقوق ، بیمه ، مالیات.
 • تهیه دیسکت اتوماتیک ماهانه جهت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی.
 • تهیه دیسکت یا سی.دی جهت ارائه به بانک بابت واریز حقوق کارکنان به حساب های بانکی.
 • معرفی ویژگی های مختلف (شماره شناسنامه، تصویر، جنسیت، مدارک تحصیلی، تابعیت و …)
 • معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه گزارشات بنا به آخرین احکام با حفظ سوابق.
 • معرفی جدول مالیات حقوق و امکان تغییر آن توسط کاربر.
 • امکان اختصاص عوامل حقوقی شامل مزایا ، کسورات و…
 • امکان معرفی عوامل خاص نظیر مرخصی، عیدی و …
 • معرفی محل های مختلف خدمت و امکان تفکیک گزارشات بر اساس مراکز هزینه.
 • معرفی انواع استخدام و تفکیک در گزارشات بر اساس نوع استخدامی.
 • تخصیص مقطع مزایا و کسورات غیر مستمر نظیر مساعده و پاداش ماهانه و …
 • محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی (مزایاو کسورات و…) مرتبط با نوع استخدام.
 • معرفی سوابق تحصیلی به تفکیکی پرسنل شامل آخرین مدرک تحصیلی ، نام دانشگاه و…
 • گزارشات متنوع حقوقی شامل لیست حقوق ، لیست بانک ، لیست بیمه،لیست مالیات، لیست پرسنل،  فیش حقوقی، خلاصه لیست ماهیانه و…
 • امکان معرفی کاربر با سطح دسترسی مختلف.
 • امکان وارد کردن مقدار و تعداد تقسیط وام و محاسبه پایان وام و کسر قسط وام به صورت ماهیانه.
 • امکان گزارش از فهرست اقساط به صورت ماهیانه.
 • امکان گزارش از لیست پرسنل به تفکیک محل های خدمت و نوع استخدام و …
 • امکان تعریف وام های متعدد برای هر پرسنل و گزارش کامل از وام های پرداختی.
 • معرفی مراکز هزینه و ارتباط هر شخص در زمان مشخص به مرکز هزینه دلخواه.
 • معرفی جداول مختلف مالیاتی به فرم دلخواه و منطبق با آخرین تغییرات.
 • امکان اختصاص هر تعداد عوامل حقوقی شامل مزایا، کسور و….
 • ورود کارکرد ماهانه افراد با توجه به حکم استخدامی و عوامل کارکرد هر نوع استخدام.
 • معرفی مشخصات شناسنامه‌ای پرسنل شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تصویر، تاریخ تولد،… .
 • انجام محاسبات حقوقی به صورت انفرادی و یا گروهی به تفکیک محل خدمت، مرکز هزینه، واحد سازمانی،….
 • صدور احکام استخدامی و حقوقی به صورت انفرادی و گروهی.
 • گزارشات متنوع حقوقی شامل احکام استخدامی، احکام حقوقی، حکم کارگزینی، لیست حقوق، لیست بانک، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست کارکرد، فیش حقوق،….
 • گزارشات متنوع و سلیقه‌ای با توجه به محل‌های خدمت، واحدهای سازمانی و مراکز هزینه.
 • معرفی بستگان و افراد تحت تکفل به تفکیک پرسنل.
 • امکان تهیه گزارش از ریز مبالغ معوقات در گزارشات پارامتریک.
دارای گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور (شماره شناسایی ۲۰۵۷۶۸)
دارای گواهی ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره مجوز ۰۴۲۴۱۹-۱۵۱۳۲-۸)